Jak działa komornik krok po kroku

29 lipca 2015
Jak działa komornik krok po kroku 4.50/5 (90.00%) 2 votes

Osoby, które mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań muszą liczyć się z konsekwencjami.
Te niestety często są bardzo nieprzyjemne. W ostatecznej decyzji firmy pożyczkowej może okazać się, że za ściągnięcie opłaty będzie odpowiadał komornik sądowy – a ten często niestety skrupułów nie posiada. Najlepiej, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której firma będzie musiała angażować w sprawę sąd i komornika.

Jak działa komornik…

Kiedy klient od dłuższego czasu nie spłaca swoich zobowiązań, firma pożyczkowa decyduje się na wysyłanie ponagleń do spłaty. Jeśli te nie są skuteczne, wówczas najczęściej kieruje sprawę do windykacji. W tym momencie klient powinien zacząć się martwić (o ile nie zrobił tego wcześniej), ponieważ osoby zajmujące się windykacją lubią być nieprzyjemne. Od tej pory zaczną wydzwaniać telefony z windykacji, w skrzynce znajdziesz list przypominający o spłacie itd. Najlepiej już na tym etapie dojść do wspólnego porozumienia. Firma windykacyjna nie ma prawa zająć Twojego wynagrodzenia, czy majątku, który posiadasz w domu.

Jeśli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wówczas sprawa jest kierowana do Sądu,
a następnie do komornika. To sąd jest organem, który bada sytuacje i wydaje tzw. tytuł wykonawczy.

Komornik nie bada sytuacji i zasadności długu.

Jeżeli Sąd nadał już tytuł wykonawczy, to znaczy, że zbadał wszelkie aspekty związane z zaistniałą sytuacją. Komornik stanowi organ wykonawczy w stosunku do uprzednio wystosowanego postępowania sądowego.

Z czego komornik sądowy może ściągnąć długi:

  • z ruchomości
  • z wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych
  • z rachunków bankowych
  • z innych wierzytelności
  • z innych praw majątkowych jak np. akcje, udziały
  • z nieruchomości
  • przez zarząd przymusowy
  • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

Egzekucja komornicza stanowi przymus ściągnięcia długu. Dlatego komornik sądowy posiada bardzo restrykcyjne procedury. Nie ma co negocjować z komornikiem, ponieważ ten dostał odgórny „nakaz” ściągnięcia należności.

Kiedy komornik sądowy przystępuje do swojej pracy, w pierwszej kolejności informuje o tym dłużnika. Informuje o tym, z jakiego tytuły i na polecenie kogo wykonuje swoją pracę. Komornik może zająć składniki majątku, a następnie je spieniężyć – to na czym zostanie przeprowadzona egzekucja zależy od wniosku wierzyciela.

Najlepiej nie dopuścić do sytuacji, w której sprawą zajmuje się Sąd, a następnie komornik. Najlepiej wynegocjować warunki jeszcze z windykatorem i koniecznie ich przestrzegać.


Sprawdź co wolno komornikowi – KODEKS ETYKI KOMORNIKA